STRATEGIAVISIO


Koulupolku ry kehittää ja toteuttaa moniammatillista ja monialaista koulunkäynnin tukea lapsille ja nuorille koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.


Tavoitteenamme on luoda moniammatillinen pysyvä toimintamalli, Koulumentorit, joka tukee lapsia ja nuoria, perheitä ja ammattilaisia koulunkäynnin haasteisiin liittyen.

Koulupolku ry:n visiona on koulumentoritoiminnan kautta kehittää ja toteuttaa koulunkäynnin moniammatillista tukea, joka

  • tukee kokonaisvaltaisesti nuoria, joilla on koulunkäynnin haasteita ja riski koulupudokkuuteen

  • kohtaa nuoren tarpeet ja muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden nuoren arjen kannalta

  • tukee nuorta kokonaisvaltaisesti eri kasvuympäristöissä

  • lisää nuoren osallisuutta ja toimijuutta omien tavoitteiden saavuttamisessa

  • mahdollistaa nuorelle yhteisön, johon kokee kuuluvansa ja josta saa vertaistukeaKoulupolku ry:n avulla koulunkäynnin tukemisesta ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisemisestä kiinnostuneet ammattilaiset voivat verkostoitua yli toimialarajojen.
TAVOITTEET 2022


Yhdistyksestä tiedottaminen ja näkyvyyden lisääminen:

- kotisivut

- sosiaalinen media

Yhteistyösuhteet

- verkostoituminen

- kehittämistyöpajat

Koulumentoritoiminta

- Tietoa koulunkäynnin tuesta ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisystä kotisivuille

- Kouluttautuminen ja olemassa oleviin toimintamalleihin tutustuminen

- Moniammatillisen tiimin tuki koulunkäyntiin liittyen nuorille, perheille sekä koulun ja koulunkäynnin yhteistyötahojen työntekijöille

Vaikuttaminen

- moniammatillisen työn tärkeyden ja perheiden äänen esille tuominen