TIETOA JA TUTKIMUSAINEISTOA

Aiheeseen liittyviä töitämme

Oona Kareinen: Palveluohjauksella apua poissaoloihin (2020) Linkki

Salla Suntila: Arvostava katse ja vastavuoroinen ammatillisuus koulun aikuisen työvälineenä (2018) Linkki