YHDISTYS

Miten Koulupolku syntyi?

Yhdistyksen perustajajäsenet Salla, Tiina ja Oona sekä Hanna työskentelivät yhdessä Opetushallituksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämishankkeessa, jonka osana kokeiltiin moniammattillista jalkautuvaa työparimallia Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimen sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä.

Hankkeen aikana syntyi idea perustaa yhdistys, jonka puitteissa kaikkea opittua voitaisiin hyödyntää sekä jatkokehittää, vaikka työparimalli sellaisenaan ei saanutkaan jatkorahoitusta.

Koulupolku ry syntyi halusta löytää keinoja auttaa ja tukea nuoria ja perheitä koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa sekä innosta tehdä toimivaa moniammatillista, sektorirajat ylittävää aitoa yhteistyötä.