Yhdessä tekeminen

KOULUPOLKU RY

MONITOIMIJAINEN VERKOSTO KOULUPUDOKKUUDEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI

MISSIO

Jokainen lapsi ja nuori voi käydä koulua ja kokea sosiaalista osallisuutta omassa koulussaan.

Jokainen lapsi ja nuori kohdataan niin, että hänestä tulee näkyvä.

ARVOT


KOHTAAMINEN - HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄÄ TOIMINTAA

VÄLITTÄMINEN - ANNETAAN TILAA KASVUUN

YHDESSÄ TEKEMINEN - TASA-ARVOISUUS
OTA YHTEYTTÄ

Koulupolku ry

Sähköposti
hallitus@koulupolku.fi

Facebook: www.facebook.com/koulupolkury

Twitter: @KoulupolkuR